Thợ Sắt
Ngày đăng: 19-10-201960 lượt xem
Thợ Hàn
Ngày đăng: 19-10-201995 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 30-08-2019100 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Sơn
Ngày đăng: 17-08-201955 lượt xem
Kỹ Thuật Cơ Khí
Ngày đăng: 16-08-201993 lượt xem
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Ngày đăng: 15-08-2019124 lượt xem
Kỹ Thuật Viên Đồng
Ngày đăng: 15-08-201948 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 14-08-201997 lượt xem
Thợ Điện Nước
Ngày đăng: 08-07-201983 lượt xem
Đăng tin việc làm