Pi Năng Thị Nhi
Pi Năng Thị Nhi
Ngày sinh: 19-09-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Hữu Mỏng
Trần Hữu Mỏng
Ngày sinh: 16-10-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Phan Thế Qúy
Phan Thế Qúy
Ngày sinh: 09-08-1993
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Diêm Công Phương
Diêm Công Phương
Ngày sinh: 15-09-1990
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Ngày sinh: 10-10-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Lê Thị Mỹ Loan
Lê Thị Mỹ Loan
Ngày sinh: 30-06-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm