Ngô Nhân Tâm
Ngô Nhân Tâm
Ngày sinh: 14-08-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Đoàn Anh Đức
Đoàn Anh Đức
Ngày sinh: 20-02-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu
Ngày sinh: 24-05-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Đức Lâm
Nguyễn Đức Lâm
Ngày sinh: 10-02-1989
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Xuân Hùng
Ngày sinh: 12-06-1991
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 2
Minh Tiến Quỳnh
Minh Tiến Quỳnh
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Hồ Đình Tâm
Hồ Đình Tâm
Ngày sinh: --1989
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: --1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Đoàn Viết Tiến
Đoàn Viết Tiến
Ngày sinh: --1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Trí Thông
Lê Trí Thông
Ngày sinh: --1967
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm