Ngô Nhân Tâm
Ngô Nhân Tâm
Ngày sinh: 14-08-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Y Cường Kbuôr
Y Cường Kbuôr
Ngày sinh: 11-02-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Đoàn Anh Đức
Đoàn Anh Đức
Ngày sinh: 20-02-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Minh Châu
Lê Minh Châu
Ngày sinh: 24-05-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Quách Ri
Quách Ri
Ngày sinh: 07-08-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-11-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Cao Thị Như Tân
Cao Thị Như Tân
Ngày sinh: 18-09-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Phú Ninh
Lê Phú Ninh
Ngày sinh: 04-11-2000
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Đỗ Trương Thiên Hương
Đỗ Trương Thiên Hương
Ngày sinh: 17-07-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
H Evodi Ktla
H Evodi Ktla
Ngày sinh: -03-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
H Nhân Mlô
H Nhân Mlô
Ngày sinh: 15-02-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Cao Thị Đinh Hương
Cao Thị Đinh Hương
Ngày sinh: 27-07-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Pi Năng Thị Nhi
Pi Năng Thị Nhi
Ngày sinh: 19-09-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Y Nưh niê
Y Nưh niê
Ngày sinh: 10-10-1994
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Hữu Mỏng
Trần Hữu Mỏng
Ngày sinh: 16-10-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Trương Thị Thùy Nhi
Trương Thị Thùy Nhi
Ngày sinh: 28-11-1987
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 8
Đoàn Thị Hồng Nhung
Đoàn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 20-01-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị Quỳnh Như
Trần Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 10-09-1999
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
Ngày sinh: 12-04-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 18-01-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Lê Đình Vấn
Lê Đình Vấn
Ngày sinh: 06-01-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 22-11-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Vương Hữu Hiệu
Vương Hữu Hiệu
Ngày sinh: 13-10-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thế Dần
Nguyễn Thế Dần
Ngày sinh: 23-11-1986
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 24-11-1988
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Đức Lâm
Nguyễn Đức Lâm
Ngày sinh: 10-02-1989
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Đinh Thị Uyên
Đinh Thị Uyên
Ngày sinh: 08-10-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Nhật Minh
Phạm Nhật Minh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Hoàng Thị Mỹ Linh
Hoàng Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 07-08-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Triệu Văn Mỳ
Triệu Văn Mỳ
Ngày sinh: 10-05-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Đặng Thị Kim Phụng
Đặng Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 25-08-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Như Quỳnh
Lê Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 26-11-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phan Thế Qúy
Phan Thế Qúy
Ngày sinh: 09-08-1993
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Y Nuân Adrơng
Y Nuân Adrơng
Ngày sinh: 11-07-1997
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Diêm Công Phương
Diêm Công Phương
Ngày sinh: 15-09-1990
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Nông Thị Thủy
Nông Thị Thủy
Ngày sinh: 01-11-1998
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Phan Nguyễn Thanh Tùng
Phan Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 21-7-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Ngày sinh: 10-10-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Đào Minh Minh
Nguyễn Đào Minh Minh
Ngày sinh: 01-10-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 15-02-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
La Thị Lệ
La Thị Lệ
Ngày sinh: 05-06-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 25-03-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trịnh Như Tuyền
Trịnh Như Tuyền
Ngày sinh: 10-12-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Vũ Thị Huyền
Vũ Thị Huyền
Ngày sinh: 03-11-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 10-09-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Trần Thanh Bình
Nguyễn Trần Thanh Bình
Ngày sinh: 08-01-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 03-06-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Trần Tuấn Dũng
Trần Tuấn Dũng
Ngày sinh: 22-11-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 9
Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết
Ngày sinh: 18-01-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Bích Loan
Nguyễn Thị Bích Loan
Ngày sinh: 08-06-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Dương Diễm Lệ
Dương Diễm Lệ
Ngày sinh: 31-08-1983
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 13
Phạm Thị Mai Thư
Phạm Thị Mai Thư
Ngày sinh: 24-10-1998
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Thân Thế Long
Thân Thế Long
Ngày sinh: 13-12-1988
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Vy
Nguyễn Thị Vy
Ngày sinh: 05-06-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Kim Hà Vi
Nguyễn Kim Hà Vi
Ngày sinh: 20-08-1999
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Ngày sinh: 25-07-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phan Thị Mỹ Diễm
Phan Thị Mỹ Diễm
Ngày sinh: 02-02-1989
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Phương Thúy
Nguyễn Thị Phương Thúy
Ngày sinh: 03-10-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lục Văn Cương
Lục Văn Cương
Ngày sinh: 13-05-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Hải Kỳ
Lê Hải Kỳ
Ngày sinh: 25-08-1979
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 15
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 21-08-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Minh Quang
Trần Minh Quang
Ngày sinh: 15-10-1995
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 10-10-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Thị Mỹ Loan
Lê Thị Mỹ Loan
Ngày sinh: 30-06-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-01-1985
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Nguyễn Thị Thu Nhàn
Nguyễn Thị Thu Nhàn
Ngày sinh: 20-10-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 03-02-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị My
Trần Thị My
Ngày sinh: 16-11-1999
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Đỗ Thị Hương
Đỗ Thị Hương
Ngày sinh: 26-03-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Âu Dương Trầm
Âu Dương Trầm
Ngày sinh: --1999
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: --1990
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Huyền Trang
Ngày sinh: 10-09-2010
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Trương Tuấn Hội
Trương Tuấn Hội
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 8
Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Trọng Hiếu
Ngày sinh: 25-03-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Thị Tuyết Nga
Lê Thị Tuyết Nga
Ngày sinh: 15-10-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Y Djhang Êba
Y Djhang Êba
Ngày sinh: 11-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 19-02-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị  Mỹ Trúc
Nguyễn Thị Mỹ Trúc
Ngày sinh: 27-03-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Trà
Nguyễn Thị Trà
Ngày sinh: 06-12-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Bùi Hoàng Hà
Bùi Hoàng Hà
Ngày sinh: 04-10-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm