Lê Phú Ninh
Lê Phú Ninh
Ngày sinh: 04-11-2000
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Âu Dương Trầm
Âu Dương Trầm
Ngày sinh: --1999
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: --1990
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Huyền Trang
Ngày sinh: 10-09-2010
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị  Mỹ Trúc
Nguyễn Thị Mỹ Trúc
Ngày sinh: 27-03-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Đỗ Thị Mỵ Ngoan
Đỗ Thị Mỵ Ngoan
Ngày sinh: 01-02-2003
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Xuân Doanh
Nguyễn Xuân Doanh
Ngày sinh: --2002
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm