Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
Ngày sinh: 12-04-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thế Dần
Nguyễn Thế Dần
Ngày sinh: 23-11-1986
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Nhật Minh
Phạm Nhật Minh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
La Thị Lệ
La Thị Lệ
Ngày sinh: 05-06-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trịnh Như Tuyền
Trịnh Như Tuyền
Ngày sinh: 10-12-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 03-06-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Trần Tuấn Dũng
Trần Tuấn Dũng
Ngày sinh: 22-11-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 9
Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết
Ngày sinh: 18-01-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Thân Thế Long
Thân Thế Long
Ngày sinh: 13-12-1988
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Kim Hà Vi
Nguyễn Kim Hà Vi
Ngày sinh: 20-08-1999
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Ngày sinh: 25-07-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lục Văn Cương
Lục Văn Cương
Ngày sinh: 13-05-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 21-08-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 10-10-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Thu Nhàn
Nguyễn Thị Thu Nhàn
Ngày sinh: 20-10-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 03-02-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 19-02-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Trà
Nguyễn Thị Trà
Ngày sinh: 06-12-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trịnh Khánh Ly
Trịnh Khánh Ly
Ngày sinh: 10-12-1993
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Ngày sinh: 28-05-1986
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm