Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 25-03-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Hải Kỳ
Lê Hải Kỳ
Ngày sinh: 25-08-1979
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 15
Đăng tin việc làm