Trương Thị Thùy Nhi
Trương Thị Thùy Nhi
Ngày sinh: 28-11-1987
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 8
Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 18-01-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đinh Thị Uyên
Đinh Thị Uyên
Ngày sinh: 08-10-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Triệu Văn Mỳ
Triệu Văn Mỳ
Ngày sinh: 10-05-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Thị Như Quỳnh
Lê Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 26-11-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nông Thị Thủy
Nông Thị Thủy
Ngày sinh: 01-11-1998
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Vũ Thị Huyền
Vũ Thị Huyền
Ngày sinh: 03-11-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Dương Diễm Lệ
Dương Diễm Lệ
Ngày sinh: 31-08-1983
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 13
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-01-1985
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Đỗ Thị Hương
Đỗ Thị Hương
Ngày sinh: 26-03-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Thị Tuyết Nga
Lê Thị Tuyết Nga
Ngày sinh: 15-10-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Thị Thanh Truyền
Trần Thị Thanh Truyền
Ngày sinh: 24-09-1991
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm