Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 10-09-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Vy
Nguyễn Thị Vy
Ngày sinh: 05-06-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Phương Thúy
Nguyễn Thị Phương Thúy
Ngày sinh: 03-10-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm