Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-11-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đỗ Trương Thiên Hương
Đỗ Trương Thiên Hương
Ngày sinh: 17-07-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 24-11-1988
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm