Nguyễn Trần Thanh Bình
Nguyễn Trần Thanh Bình
Ngày sinh: 08-01-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Trọng Hiếu
Ngày sinh: 25-03-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm