Y Cường Kbuôr
Y Cường Kbuôr
Ngày sinh: 11-02-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Y Nuân Adrơng
Y Nuân Adrơng
Ngày sinh: 11-07-1997
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Trương Tuấn Hội
Trương Tuấn Hội
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 8
Y Djhang Êba
Y Djhang Êba
Ngày sinh: 11-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 5
Đăng tin việc làm