Y Nưh niê

Địa chỉ: Ea knuếc, Krong lac, Dak Lăk

Điện thoại: 0328965391

Email: ynuhnie@gmail.com

Ngày sinh: 1994-10-10

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Cao đẳng

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày đăng: 13-11-2019 98 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành Tiếng Anh


Mong muốn:

Mong muốn tìm công việc ổn định


Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm 1 năm

Ứng Viên Liên Quan
Cao Thị Đinh Hương
Cao Thị Đinh Hương
Ngày sinh: 27-07-1995
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 22-11-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị My
Trần Thị My
Ngày sinh: 16-11-1999
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm