Y Cường Kbuôr

Địa chỉ: Krông Buk, Đăk Lăk

Điện thoại: 0845266878

Email: hocuong1102199x@gmail.com

Ngày sinh: 1998-02-11

Kinh nghiệm: 0 năm

Trình độ: THPT

Chuyên ngành: Cơ khí - Chế tạo

Ngày đăng: 04-04-2020 77 lượt xem

Học vấn:

- Tốt nghiệp THPT 

- Theo chuyên ngành cơ khí động lực


Mong muốn:

- Mong muốn có công việc phù hợp với bản thân


Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm còn khá ít nên mong được bồi dưỡng

Ứng Viên Liên Quan
Y Nuân Adrơng
Y Nuân Adrơng
Ngày sinh: 11-07-1997
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Trương Tuấn Hội
Trương Tuấn Hội
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 8
Y Djhang Êba
Y Djhang Êba
Ngày sinh: 11-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: --1985
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 5
Đăng tin việc làm