Quách Ri

Địa chỉ: Xã eakao, tp Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Điện thoại: 0945324624

Email: chưa có

Ngày sinh: 1997-08-07

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: THPT

Chuyên ngành: Lao động phổ thông

Ngày đăng: 14-11-2019 90 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp THPT


Mong muốn:

Mong muốn tìm công việc phụ xe tuyên Sài Gòn - Đak Lak


Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm 1 năm

Ứng Viên Liên Quan
Cao Thị Như Tân
Cao Thị Như Tân
Ngày sinh: 18-09-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
H Evodi Ktla
H Evodi Ktla
Ngày sinh: -03-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
H Nhân Mlô
H Nhân Mlô
Ngày sinh: 15-02-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Đoàn Thị Hồng Nhung
Đoàn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 20-01-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị Quỳnh Như
Trần Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 10-09-1999
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Hoàng Thị Mỹ Linh
Hoàng Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 07-08-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Phan Nguyễn Thanh Tùng
Phan Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 21-7-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm