Nguyễn Thị Kim Cương

Địa chỉ: 06 Phan Đình Phùng - BMT, Đak Lak

Điện thoại: 0378733441

Email: mynguyen21071995@gmail.com

Ngày sinh: 1995-11-01

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Du lịch - Ngoại ngữ

Ngày đăng: 14-11-2019 177 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Duy Tân - TP. Đà Nẵng

Chuyên ngành: quản trị du lịch - khách sạn


Mong muốn:

Mong muốn làm: lễ tân khách sạn, nv bán hàng ...


Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm: kinh doanh bất động sản, kinh doanh điện thoại và phụ kiện điện thoại

Ứng Viên Liên Quan
Đỗ Trương Thiên Hương
Đỗ Trương Thiên Hương
Ngày sinh: 17-07-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 24-11-1988
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm